PROGRAM “BONY NA CYFRYZACJĘ”

Jul 30

PROGRAM “BONY NA CYFRYZACJĘ”

#BonyNaCyfryzacje

Projekt POIR.06.02.00-12-0443/21 Usprawnienie procesu dokonywania zamówień w restauracji poprzez wykorzystanie systemu informatycznego i aplikacji mobilnej do obsługi zamówień co pozwoli na wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych kryzysów wywołanych w szczególności stanem epidemii jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID 19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie zmiany sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności COVID 19 oraz zwiększenie odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów wywoływanych w szczególności stanem epidemii.

  Do oczekiwanych korzyści z realizacji projektu można zaliczyć m.in.:
 • uodpornienie na wypadek podobnych kryzysów,
 • zwiększenie zdolności do obsługi zamówień,
 • zwiększenie przychodów i zmianę organizacji pracy.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na wdrożeniu aplikacji mobilnej wraz z systemem informatycznym do obsługi zamówień pozwalających na zarządzanie zadaniami poszczególnych działów w firmie i cyfryzację procesów obsługi zamówień.

  W ramach projektu planowane jest wdrożenie innowacji procesowych:
 1. Obsługi klientów i realizacji zamówień,
 2. Grupowej realizacji płatności
 3. Dostarczania zamówień online
 4. Przyjmowania klientów,
 5. Budowania relacji z klientami i badania ich satysfakcji

W wyniku realizacji projektu w szybki i przejrzysty sposób będzie można planować, realizować oraz śledzić proces dokonywania zamówień przez klientów.

Dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu, który będzie dostosowany do specyfiki działalności wszystkie działania, które dotąd były wykonywane w sposób tradycyjny lub częściowo zlecane do podmiotów zewnętrznych, zostaną uporządkowane i zcentralizowane.

Rezultatem powyższych działań będzie dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych między innymi skrócenie czasu realizacji jednego standardowego zamówienia co w konsekwencji wzmocni konkurencyjność firmy. Projekt wpłynie też pozytywnie na możliwość zwiększenia wydajności, w tym zwiększenia ilości zamówień.

Dzięki wprowadzeniu powyższych rozwiązań firma będzie mogła skutecznie funkcjonować w stanie pandemii co w konsekwencji wzmocni również odporność na kolejne kryzysy.

Wartość projektu:
296 000,00 PLN

Kwota kwalifikowana:
296 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
85%