Pilotażowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki: #PoznajPolskę

Sep 03

Pilotażowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki: #PoznajPolskę

Przygotowujemy programy wycieczek w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki #PoznajPolskę. Zapraszamy do kontaktu z nami drogą mailową na antalek@antalek.pl lub telefonicznie 12 631 01 05, w celu uzgodnienia szczegółów wyjazdu. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego. Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 (lub do wyczerpania puli przeznaczonej przez MEiN). Informacje szczegółowe o programie oraz dokumenty potrzebne do złożenia można na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske. #PoznajPolskę, #UNESCO, #wycieczkiszkolne, #wycieczki, #edukacja, #szkoła , #szkolneinspiracje, #poznaj #poznajpolske