Czechy - Praga - Morawski Kras 3 dni

W chwili obecnej nie prowadzimy sprzedaży miejsc na ten wyjazd.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Czechy - Praga - Morawski Kras 3 dni

Praga - Morawski Kras.

Lokalizacja

PROGRAM WYCIECZKI 

1. DZIEŃ:
Wyjazd z Krakowa o godz. 06:00. Przejazd przez Czechy z postojem pod zajazdem. Przejazd do Morawskiego Krasu, spływ po podziemnej rzeczce Punkvie. Podczas zwiedzania jaskini dostaniecie się Państwo na samo dno słynnej na całym świecie przepaści Macocha, posiadającej głębokość 138,7m. Przejazd do Pragi, zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.

2. DZIEŃ:
Po śniadaniu zwiedzanie Pragi: Zamek Praski, Katedra św. Wita, kościół św. Jerzego, Złota uliczka, Stare Schody zamkowe, panorama Pragi, Mala Strana - kościół św. Mikołaja.  Czas wolny. Spacer przez jeden z najpiękniejszych średniowiecznych mostów - Most Karola na Stare Miasto, Ratusz, kościół N.M.P przed Tynem, Karolinum, targ owocowy i teatr Stanowy. obiadokolacja. Wieczorny przejazd na spektakl "światło, woda, dźwięk" - Krizikove Fontanny.

3. DZIEŃ:
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie miasta – spacer po PLACU WACŁAWA: MUZEUM NARODOWE, LUCERNA, POMNIK ŚW. WACŁAWA, OGRODY FRANCISZKAŃSKIE. Przejście do Dzielnicy Żydowskiej Józefów: cmentarz, ratusz, synagogi. Czas wolny. Około godz. 14:00 wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd do Krakowa w późnych godzinach wieczornych. 

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informacja o pokojach

Do Państwa dyspozycji oddajemy pokoje 1os (za dopłatą) 2os i 3os

Wyżywienie

2 Śniadania i obiadokolacje (napoje do obiadokolacji płatne we własnym zakresie)

Dojazd

Autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC.

Czechy

CZECHY

Oficjalna nazwa: Republika Czeska
Ustrój: demokracja parlamentarna
Stolica: Praga
Język: czeski
Waluta: 1 korona czeska (Kc) = 100 halerzy

Kiedyś część Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, potem monarchii austro-węgierskiej, Czechosłowacja stała się niepodległym państwem po I wojnie światowej.
Niepodległość zakończyła się w 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie zajęły kraj. Po II wojnie światowej kraj znalazł się w sowieckiej sferze wpływów.
W 1968 roku dopiero inwazja wojsk Układu Warszawskiego zakończyła antysowieckie zamieszki i demonstracje.
Po upadku bloku komunistycznego Czechosłowacja odzyskała suwerenność. W 1993 roku kraj rozpadła się na dwa osobne państwa, zgodnie z podziałem etnicznym - na Słowację i Czechy. Republika Czeska, dzięki swoim aspiracjom do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, dokonała olbrzymich zmian w kierunku integracji z rynkami światowymi i demokratyzacji państwa. Scena polityczna kraju jest i zapewne będzie jeszcze przez długi czas niespokojna. Do struktur NATO Czechy przystąpiły 1 maja 2004r.

Informacje ogólne
Ludność: W Czechach mieszka 10 268 607 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 130 mieszk./km². Powierzchnia kraju: Powierzchnia Czech wynosi 78 866 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Kod telefoniczny +420

Policja 158
Straż Pożarna 150
Pogotowie ratunkowe 155

Elektryczność
Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne
Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Bezpieczeństwo
Z uwagi na bardzo częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty i pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże samochodów

Placówki dyplomatyczne
Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
tel. 628 72 21-25; fax 629 80 45
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Internet: www.mfa.cz/warsaw

Wydział Konsularny
tel. 628 72 21-25 fax 628 21 68

Wydział Ekonomiczny i Handlowy
tel. 628 19 57; 629 48 59
fax 621 98 80

Biuro Attaché Obrony
tel. 621 89 80, 621 71 57
fax 621 71 57

Wydział Ekonomiczno Handlowy
tel. 628 19 57, 628 72 21-25
fax 621 98 80
e-mail: commerce_warsaw@mzv.cz

Ambasada RP
ul. Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1
tel. 0-0420-257-099-500
fax. 0-0420-257-530-399
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz
strona www: www.ambpol.cz

Wydział Konsularny
V úžlabině 14 100 00 Praha 10
tel. 00420.224.228.722 - 4
fax. 00420.2 24.227.320
e-mail: konspol@mbox.vol.cz

Konsulat RP w Brnie
Konsul Honorowy: Petr Mrkývka
Kolište 13, 602 00 Brno, Republika Czeska
tel./fax. (00420) 545 534 268
e-mail: konsulatbrno@wp.pl

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava
tel. 00420.596.118.074, 76
fax. 00420.596.118.073
e-mail: konsulatrp.ostrawa@iol.cz
strona internetowa: http://konsulatrp.filus.edu.pl

Cło, wizy, paszport
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informa­cje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.
Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt w Czechach do 3 miesięcy nie wymaga legalizacji. Przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące obywatel UE winien złożyć wniosek o wydanie „zezwolenia na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE”. W terminie 30 dni od wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej należy zgłosić miejsce pobytu właściwej miejscowo jednostce policji ds. cudzoziemców i pogranicza, jeżeli zamierzony okres pobytu na terytorium Republiki Czeskiej ma być dłuższy niż 30 dni. Obowiązek ten nie obejmuje przypadków, gdy zgłoszenia meldunkowego dokonuje np. hotel.

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

Przydatne zwroty
Prosím (proszę), Děkuji (dziękuję), Děkuji moc (dziękuję bardzo), Dobrý den (dzień dobry), Dobrý večer (dobry wieczór), Promiňte (przepraszam), Na shledanou (do widzenia), Dobrou chuť (smacznego), Na zdraví (na zdrowie), Nerozumím (nie rozumiem), Nemluvím česky (nie mówię po czesku), Kde je....? (gdzie jest...?), Účet, prosím (rachunek, proszę).

Komunikacja
Między Pragą, Ostrawą, Brnem, Karlowymi Warami i Pardubicami kursują samoloty. Istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć połączeń autobusowych i kolejowych. Republikę Czeską pokrywa też sieć dobrych autostrad i dróg krajowych. Ponadto wiele miejsc nadaje się idealnie do zwiedzania na rowerze.

Informacje dla kierowców
Z dniem 1 lipca 2006 r. w Republice Czeskiej wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:
- obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
- obowiązek posiadania w wyposażeniu samochodu kamizelki odblaskowej, - całkowity zakaz używania antyradarów,
- w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu,
- obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów,
- obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód wobec osób trzecich lub powstania szkody przekraczającej wartość 50 000 CZK,
- zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów (mandat od 5000 do 10 000 CZK).

Jako czyny karalne, podlegające czeskiemu kodeksowi karnemu, kwalifikowane są:
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (powyżej 1 promila).

Nowością w czeskim kodeksie drogowym jest wprowadzenie systemu punktów karnych w skali od 1 do 7. Po otrzymaniu 12 punktów kierowca, obywatel czeski, traci prawo jazdy. System ten stosowany będzie również wobec obcokrajowców, którzy po otrzymaniu 12 punktów nie będą mogli prowadzić pojazdów na terytorium Republiki Czeskiej przez okres 1 roku (przy naruszeniu zakazu prowadzenia samochodu grozi kara od 25 000 do 30 000 CZK).

Nowe uprawnienia policji:
- W określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym, ucieczka z miejsca wypadku) policjant może zatrzymać prawo jazdy również obcokrajowcowi. Zatrzymane prawo jazdy odsyłane będzie do organu wydającego.
- W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem min. 5000 CZK) policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50 000 CZK. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Kaucja będzie wykorzystana na pokrycie nałożonego mandatu, a w przypadku niestawienia się sprawcy na rozprawę ulega przepadkowi.

Zdolności płatnicze
Większość kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach wymienia polskie złotówki. Wiele sklepów, restauracji, hoteli akceptuje karty płatnicze. Sieć bankomatów jest dość rozbudowana.

Klimat Czech
Czechy połozone są w strefie klimatu umiarkowanego, w którym wyraźnie zaznacza się przejściowość pomiędzy wpływami morskimi a kontynentalnymi.
Średnia miesięczna temperatura powietrza stycznia wynosi -2,5°C a lipa 17-18°C.
Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi odpowiednio:
- 470 mm południowy-wschód
- 1000 mm - Sudety i Beskidy Morawskie

Kuchnia Czeska
Kuchnia czeska przez wieki podlegała wpływom kulinarnym sąsiednich państw (Polski, Niemiec, Austrii oraz Węgier), co jest oczywiście zauważalne w potrawach z tego regionu Europy.
Większości z nas kuchnia czeska kojarzy się z knedlikami, które pokrojone i polane sosem (ciasto gotowane na parze i krajane w plastry), podawane z wieprzowiną i duszoną kapustą (vepřové, knedlíky a zelí) są główna potrawą Czechów, częściowo jest to prawda.

Czesi jedzą knedle jednak kuchnia ta jest bogata w inne dania mniej znane na świecie. Za podstawowe dania tej kuchni uznany jest gulasz oraz pieczeń z polędwicy w śmietanie. W kuchni tej wykorzystywane są mięsa takie jak wołowina, wieprzowina, drób oraz cielęcina, które trafiają na stoły pięknie wypieczone i niesamowicie doprawione. Przyrządzane na wiele różnych sposobów np. kaczka faszerowana, roladki wołowe, roladki wieprzowe, kurczak smażony, kurczak pieczony. Równie ważne miejsce w kuchni czeskiej zajmują zupy, których podstawę stanowi bulion z mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu, cielęciny oraz ryb są to kartoflanka (bramboracka), zupa czosnkowa (česnekačku), flaczki (dršťkovou), zupa gulaszowa (gulášovou polévku) oraz zupa fasolowa (fazolová polévka), zupa z soczewicy (čočková) zupy te doprawiane są śmietaną lub zasmażką. W kuchni czeskiej bardzo często są również wykorzystywane ryby, jak już wcześniej zostało wspomniane do zup, ale również podawane na drugie danie ? zasmażane, głównie karp lub pstrąg z dodatkiem masła oraz kminku. Swoje miejsce w tej kuchni odnalazły również ziemniaki oraz warzywa, jednak ich udział w posiłkach jest jak dotąd stosunkowo niewielki, jednakże z roku na rok rośnie, ponieważ coraz częściej Czesi zastanawiają się, co jedzą i jakie ma to konsekwencje dla ich zdrowia.

Często spotykanym na ulicach czeskich miast łakociem są wafle karlowarskie (karlovarské oplatky), sprzedawane na gorąco. Inne znane desery, tak uwielbiane przez Czechów to słynne racuchy (lívance) i naleśniki (palačinky).
W czechach rozróżniamy dwa typy piwa dvanáctka oraz desítka, rozróżnienie to jest zależne od zawartości słodu nie jest jednak zależne od ilości zawartego w nim alkoholu. Tak więc zawartość słodu 12% wskazuje na piwo typu dvanáctka zaś 10% na piwo typu desítka. Piwa czeskie to przede wszystkim piwa jasne jednak wytwarzane są również wspaniałe ciemne piwa (černé pivo). Najpopularniejsze gatunki to przede wszystkim Pilzner (Prazdroj z Pilzna) i Budvar (z Czeskich Budziejowic). Oczywiście do piwa konieczna jest przekąska, za którą w Czechach może uchodzić marynowana z przyprawami kiełbaska (utopenec z cibuli a octem) lub ser pleśniowy, marynowany z papryczkami, czosnkiem i ziołami (nakladany hermelin).

Piwo
Piwo Czeskie jest znane i uwielbiane na całym świecie, jest wytwarzane od dziesiątków lat - już plemię Bojów warzyło jęczmienne piwo (kormu). Czesi specjalizują się w produkcji piwa jasnego które powinno być odpowiednio klarowne oraz z odpowiednią wysokością piany. Piwo nie posiadające piany jest piwem gorszej jakości lub za zimne. Największe browary Czeskie to: Prazdroi i Gambrinus.

Becherovka
Becherovka jest to wódka o unikalnym smaku ziół oraz korzeni. Tajemnicą owiana jest jej receptura. Leżakuje oa przez kilka miesięcy w dębowych beczkach przez co nabiera pięknego złocistego koloru i potęguje ziołowo korzenny smak. Najlepiej smakuje podawana sama schłodzona do około 6 st.C lub z odrobiną toniku.

Infrastruktura zimowa

ilość wyciągów 0
sumaryczna długość wyciągów 0m
ilość tras 0
sumaryczna długość 0m

Warunki pogodowe
Warunki uczestnictwa


Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w imprezach BT Antałek.

Opinie na temat wyjazdu

Mamy nadzieję że spędzili państwo duzo pozytywnych chwil podczas tego wyjazdu. Prosimy o zostawienie swojej opini. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne i pomoże nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom w przyszłości. Dziękujemy.

0 komentarzy

Nie mamy jeszcze opinii na temat tego wyjazdu.
Podzielisz się z nami swoimi spostrzeżeniami ?

Byłeś na tym wyjeździe ?

Prześlij recenzję wyjazdu, a pomożesz nam podnieść standard usług. Najciekawsze recenzje nagradzamy bonami zniżkowymi!

zostaw recenzje

Inne zima 2017/2018

Austria - Lodowiec Pitztal

Lodowiec Pitztal W położonym najwyżej w całej Austrii lodowcowym ośrodku narciarskim Pitztal wyciągi idą w ruch już w połowie września. Z racji tego faktu wiele międzynarodowych kadr narciarskich przyjeżdża tu na treningi już jesienią. Pewny śnieg to sama przyjemność. Na urozmaiconych trasach na lodowcu spotyka się międzynarodowa publiczność, od początkującego adepta szkółki po pucharowych zawodników alpejskich biegów zjazdowych.

szczegóły
Austria - Lodowiec Sölden

Lodowiec Sölden Sölden to zimowy raj, czyli miejsce w którym organizowane są mistrzostwa świata, a także jeden z najbardziej znanych kurortów narciarsko-snowboardowych w Europie, z rozległymi nartostradami o każdym poziomie trudności.

szczegóły
Ferie na Chopoku Hotel Fim ***
ceny od 310.00 € + 150 PLN za osobę

Ferie na Chopoku Hotel Fim *** Chopok - Jasná jest najważniejszym centrum narciarskim kraju i największym ośrodkiem narciarskim w Europie Środkowej. Leży w rejonach na północ i na południe od Chopoka (2024 m n.p.m.) - drugiego co do wysokości szczytu Niskich Tatr, stąd nazwa dwu ośrodków Chopok Północ i Chopok Południe, które teraz są połączone. Chopok Północ leży w otoczeniu przeuroczej przyrody Doliny Demianowskiej (Demänovskej doliny), niedaleko Liptowskiego Mikulasza, Chopok Południe niedaleko miasta Brezno. Jest tu 34 km tras zjazdowych, z tego 15 km tras jest sztucznie zaśnieżanych, zaś 2 km ze sztucznym oświetleniem. Do dyspozycji narciarzy jest kolejka krzesełkowa 6-osobowa, trzy kolejki krzesełkowe 4-osobowe, kolejka krzesełkowa 2-osobowa, gondolowa kolejka linowa. Stacja dysponuje 11 wyciągami orczykowymi po stronie północnej i 6 wyciągami po stronie południowej.

szczegóły
Ferie na Chopoku Hotel Klar***
ceny od 200.00 € + 150 PLN za osobę

Ferie na Chopoku Hotel Klar*** Chopok - Jasná jest najważniejszym centrum narciarskim kraju i największym ośrodkiem narciarskim w Europie Środkowej. Leży w rejonach na północ i na południe od Chopoka (2024 m n.p.m.) - drugiego co do wysokości szczytu Niskich Tatr, stąd nazwa dwu ośrodków Chopok Północ i Chopok Południe, które teraz są połączone. Chopok Północ leży w otoczeniu przeuroczej przyrody Doliny Demianowskiej (Demänovskej doliny), niedaleko Liptowskiego Mikulasza, Chopok Południe niedaleko miasta Brezno. Jest tu 34 km tras zjazdowych, z tego 15 km tras jest sztucznie zaśnieżanych, zaś 2 km ze sztucznym oświetleniem. Do dyspozycji narciarzy jest kolejka krzesełkowa 6-osobowa, trzy kolejki krzesełkowe 4-osobowe, kolejka krzesełkowa 2-osobowa, gondolowa kolejka linowa. Stacja dysponuje 11 wyciągami orczykowymi po stronie północnej i 6 wyciągami po stronie południowej.

szczegóły
Ferie w Austrii - Lodowiec Mölltaler
ceny od 115.00 € + 40 PLN za osobę

Apartamenty Sissi Ośrodek Mölltaler Gletscher charakteryzuje się przede wszystkim wspaniale ośnieżonymi trasami zjazdowymi, na których można szaleć prawie przez cały rok. A to dlatego, że sezon zaczyna się tutaj już w połowie czerwca, a kończy dopiero w połowie maja.

szczegóły
Ferie w Austrii - Millstätter See
ceny od 150.00 € + 40 PLN za osobę

Landhaus Widmeyer Karyntia to region, który stanowi 29 ośrodków narciarskich różnej wielkości i o różnym stopniu trudności. My proponujemy zakwaterowanie w jednej z miejscowości nad pięknym jeziorem Millstatter See i wybór między najbliżej położonym, kameralnym ośrodkiem Goldeck lub zorganizować Ski Safari. Spędź dzień wysoko w górach, odkryj wspaniałe trasy wielu ośrodków narciarskich, które znajdują się w okolicy, a wieczorem zrelaksuj się w słynnych termach.

szczegóły
Ferie w Austrii - Nassfeld
ceny od 350.00 € + 40 PLN za osobę

Hotel Brunnwirt Tutaj znajdziesz wszystko, czego dusza narciarza zapragnie… a nawet o wiele więcej. Teren narciarski Nassfeld to 110 km stoków dla początkujących i zaawansowanych narciarzy oraz aktywnych rodzin, a także 30 kolejek i wyciągów – przy niemal stuprocentowej gwarancji, że nie zabraknie śniegu! Dwa dodatkowe niemałe atuty narciarskiego urlopu w Nassfeld to wyjątkowo słoneczne dni i wspaniała górska panorama.

szczegóły
Ski Free w Austrii
ceny od 230.00 € + 40 PLN za osobę

Haus Bergfrieden Kaunertal to nazwa doliny, nad którą króluje potężny masyw Weisseespitze. Od wysokości 2750 m zaczyna się świat wiecznego lodu i śniegu - Kaunertaler Gletscher (Lodowiec Kaunertal). Teren narciarski znajduje się pomiędzy wysokimi, trzytysięcznymi górskimi szczytami. Ten niewielki, ale robiący wrażenie lodowiec plasuje się w czołówce ulubionych miejsc dla zimowych sportowców. Na 32 km tras lodowca Kaunertal - czarnych, czerwonych i niebieskich - mogą się wyszaleć do woli zarówno początkujący, jak i zawodowcy, starsi i młodsi.

szczegóły
Weekend na Słowacji - Chopok Hotel Klar ***
ceny od 40.00 € + 160 PLN za osobę

Białe szaleństwo na Chopoku Chopok - Jasná jest najważniejszym centrum narciarskim kraju i największym ośrodkiem narciarskim w Europie Środkowej. Leży w rejonach na północ i na południe od Chopoka (2024 m n.p.m.) - drugiego co do wysokości szczytu Niskich Tatr, stąd nazwa dwu ośrodków Chopok Północ i Chopok Południe, które teraz są połączone. Chopok Północ leży w otoczeniu przeuroczej przyrody Doliny Demianowskiej (Demänovskej doliny), niedaleko Liptowskiego Mikulasza, Chopok Południe niedaleko miasta Brezno. Jest tu 34 km tras zjazdowych, z tego 15 km tras jest sztucznie zaśnieżanych, zaś 2 km ze sztucznym oświetleniem. Do dyspozycji narciarzy jest kolejka krzesełkowa 6-osobowa, trzy kolejki krzesełkowe 4-osobowe, kolejka krzesełkowa 2-osobowa, gondolowa kolejka linowa. Stacja dysponuje 11 wyciągami orczykowymi po stronie północnej i 6 wyciągami po stronie południowej.

szczegóły
Weekend na Słowacji - Chopoku Hotel Fim ***
ceny od 80.00 € + 100 PLN za osobę

Weekend na Słowacji - Chopoku Hotel Fim *** Chopok - Jasná jest najważniejszym centrum narciarskim kraju i największym ośrodkiem narciarskim w Europie Środkowej. Leży w rejonach na północ i na południe od Chopoka (2024 m n.p.m.) - drugiego co do wysokości szczytu Niskich Tatr, stąd nazwa dwu ośrodków Chopok Północ i Chopok Południe, które teraz są połączone. Chopok Północ leży w otoczeniu przeuroczej przyrody Doliny Demianowskiej (Demänovskej doliny), niedaleko Liptowskiego Mikulasza, Chopok Południe niedaleko miasta Brezno. Jest tu 34 km tras zjazdowych, z tego 15 km tras jest sztucznie zaśnieżanych, zaś 2 km ze sztucznym oświetleniem. Do dyspozycji narciarzy jest kolejka krzesełkowa 6-osobowa, trzy kolejki krzesełkowe 4-osobowe, kolejka krzesełkowa 2-osobowa, gondolowa kolejka linowa. Stacja dysponuje 11 wyciągami orczykowymi po stronie północnej i 6 wyciągami po stronie południowej.

szczegóły
Weekend na Słowacji - Rohace Pensjonat Hrubos
ceny od 30.00 € + 140 PLN za osobę

Weekend na Słowacji - Rohace Pensjonat Hrubos Stacja narciarska Roháče (Rohacze) Zverovka –Spalena położona w Kotlinie Zuberskiej, oddalona ok. 30 km od przejścia granicznego w Chyżnem. Stacja jest bardzo popularna, zwłaszcza wśród Polaków. Można tu poszaleć na nartach w prawdziwie wysokogórskiej scenerii, a położenie ośrodka w centrum masywu górskiego zapewnia doskonałe warunki śniegowe. Nawet kiedy nadchodzi lekka zima lub wiosenne roztopy i okoliczne wyciągi stoją to na Rohacach utrzymują się nadal dobre warunki. Trasy położone są na wysokości od 1033 do 1455 m n.p.m. Oferuje 5 wyciągów, w tym nową, 6-osobową kolejkę krzesełkową z osłonami i podgrzewanymi kanapami. Długość kolejki wynosi 2000 metrów, przepustowość 2400 os./godz. a czas jazdy 6 minut 30 sekund. Łączna przepustowość wyciągów wynosi 6800 os./godz. Jest tu 5 tras zjazdowych o różnym poziomie trudności: od najłatwiejszej przeznaczonej dla dzieci i początkujących (oznaczona na niebiesko), przez średnio trudną (czerwona), po najtrudniejszą, oznaczoną na czarno. Dodatkowo 2 trasy biegowe o długości 2,8 km i 8,5 km.

szczegóły
Włochy Sella Nevea Hotel Sport Forte ***
ceny od 250.00 € + 900 PLN za osobę

Włochy Sella Nevea Hotel Sport Forte *** Magiczna Sella Nevea położona na wysokości 1140 m n.p.m.,  wyjątkowy mikroklimat zapewniający rekordowe opady śniegu, długie i świetnie przygotowane trasy,  zaskakująco dobra infrastruktura i majestatyczne widoki, które możesz podziwiać aż do wysokości 2300 m n.p.m. to najlepsza gwarancja udanego zimowego urlopu. 

szczegóły